juror

Xiaofeng Wang

Xiaofeng Wang

 

Free University of Bolzano/Bozen

My roles at Hackathon